dilişim vm

Dilişim, Büyük Veri Sistemleri ile tanışmak ve uygulamalı alıştırmalar ile bu ekosistemi keşfetmek isteyenler için içerisinde Apache Hadoop bulunan CentOS 6.5 Linux sanal makine dağıtımları hazırladı. Bu dağıtım sadece 4GB bellek ile çalışabiliyor.
Hadoop teknolojisi Java dili ile geliştirilmiş açık kaynak kodlu bir kütüphanedir. Hadoop HDFS (Hadoop Distributed File System) ve MapReduce bileşenlerinden oluşur ve sıradan sunucuların biraraya gelerek oluşturdukları küme (cluster) üzerinde büyük veri uygulamalarını çalıştırmak üzere kullanılır. Normal şartlarda Hadoop ve ekosistemindeki tüm bileşenlerin tek tek indirilerek kurulmaları gerekirken Dilişim'in hazırladığı sanal makine sayesinde bu zahmetli süreç hızlanarak Hadoop ile tanışmak kolaylaşıyor.
Dilişim, dağıtım içerisinde Hadoop üzerinde yapılabilecek uygulamaları adım adım anlatan alıştırma örnekleri de hazırladı. İlk alıştırmada HDFS kullanımı ve dosya görüntüleme, kopyalama, silme gibi genel komutları anlatarak örneklerken ikinci alıştırma dağıtım içerisindeki örnek romanların kelime sayılarını hesaplama üzerine MapReduce işlerini detaylandırıyor. Üçüncü alıştırmada Hive ile ters indeks uygulaması örneği veriliyor.

ALIŞTIRMALAR

ALIŞTIRMALAR

Dilişim VM'i indirip alıştımaları takip edin ve kendinizi geliştirin.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

info@dilisim.com